Support
chairrich
099-4265498 **** HOT LINE: 02-922 9933
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

เก้าอี้แบบต่างๆ

trainee2014 | 27-10-2557 | เปิดดู 3685 | ความคิดเห็น 0

        เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์ ที่ให้ความรู้สึกสบายและเรียบง่ายในจำนวนเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดคงจะเป็น เก้าอี้ เพราะการนั่งเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งที่รองลงมาจากการนอน ทำให้ผู้นั่งคลายความเหนื่อล้าและอ่อนเพลีย สามารถให้มนุษย์เราทำงานหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ ได้นานกว่าการยืน การนั่งจึงเป็นอิริยาบถที่สะดวกสบายในการทำงานมากที่สุด โดยปกติคนเราไม่สามารถนั่งในท่าใดท่าหนึ่งได้เป็นเวลานาน ๆ หรือนั่งในลักษณะเดิม ๆ ตลอดเวลา 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 

     1.เก้าอี้สำหรับทำงาน 

     2.เก้าอี้สำหรับการพักผ่อนระยะสั้น

     3.เก้าอี้สำหรับการพักผ่อนระยะยาว นอกจากนี้อาจแบ่งเก้าอี้ออกเป็นกลุ่มตามลักษณะของเก้าอี้ได้ เช่น 

        3.1 เก้าอี้ไม่มีพนักพิง

        3.2 เก้าอี้มีที่เท้าแขนและไม่มีที่เท้าแขน  

        3.3 เก้าอี้พักผ่อน  

        3.4 เก้าอี้บุนวม 

        3.5 เก้าอี้นอน

 

เก้าอี้รับประทานอาหาร

     1.ความสูงของที่นั่ง จะมีความสูประมาณ 400-450 มิลลิเมตร และควรให้ด้านในของข้อพับขาสัมผัสกับที่นั่งอย่างนุ่มนวล

     2.ความกว้างของที่นั่ง ควรมีความกว้างประมาณ 400-450 มิลลิเมตร เพื่อสะดวกในการนั่งและเก็บเก้าอี้เข้าไปด้านในโต๊ะรับประทานอาหาร

     3.ความลึกของที่นั่ง ควรลึกประมาณ 350-450 มิลลิเมตร

     4.มุมเอียงของที่นั่ง ควรทำมุมเอียงประมาณ 5-8 องศาไปทางพนักพิง

     5.เพื่อ ให้ทางเดินอาหารสะดวกเหมาะกับร่างกาย ลักษณะการนั่งรับประทานอาหารจึงต้องอยู่ในท่านั่งตรง ดังนั้นพนักพิงควรทำมุมเอียง 105-110 องศากับแนวราบ และในขณะรับประทานอาหารจะต้องตักอาหารที่อยู่ข้างหน้า จึงทำให้ต้องชะโงกตัวไปข้างหน้าอยู่เสมอ พนักพิงจึงทำหน้าที่เพียงช่วยให้สะดวกสายในบางขณะเท่านั้น 

 

เก้าอี้นั่งทำงาน

     1.ความสูงของที่นั่ง จะมีความสูงประมาณ 400-450 มิลลิเมตร (ใช้กับโต๊ะสูงขนาด 730-750 มิลลิเมตร) ควรให้ความสูงของเก้าอี้สัมพันธ์กับโต๊ะทำงานเสมอ และสามารถนั่งไขว้ห้างได้

     2.ความกว้างของที่นั่ง ควรมีความกว้างประมาณ 400-450 มิลลิเมตร เพื่อสะดวกในการนั่งการหมุนตัวและการเก็บเก้าอี้เข้าไปด้านในโต๊ะทำงาน

     3.ความลึกของที่นั่ง ควรลึกประมาณ 350-450 มิลลิเมตร รูปแบบของที่นั่งจะมีหลายลักษณะ เช่น รูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า รูปสี่เหลี่ยมคางหมู วงกลม

     4.พนักพิง ควรทำมุมเอียง 105-110 องศากับแนวราบ ในขณะทำงานจะต้องชะโงกตัวไปข้างหน้าอยู่เสมอ พนักพิงควรมีที่พิงที่อ่อนนุ่ม หรับมุมองศาของพนักพิงได้บ้าง หน้าที่ของพนักพิงคือทำให้ผู้ทำงานได้พักผ่อนในขณะที่หยุดทำงานชั่วขณะ

     5.ความสูงของพนักพิง ควรมีความสูงอยู่ระหว่าง่าหลังคือ ประมาณ 450 มิลลิเมตร หรืออาจออกแบบให้มีความสูงมากกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของเก้าอี้แต่ละแบบ เช่า เก้าอี้ทำงานระดับผู้ริหารควรออกแบบให้พนักพิงสูงเล็กน้อยเพื่อความสง่างาม และเสริมบุคลิกให้แก่ผู้ใช้งาน

     6.ถ้ามีที่เท้าแขน ที่เท้าแขนความมีความสูงจากที่นั่งประมาณ 220-245 มิลลิเมตร และออกแบให้ สามารถกุมมือที่ปลายสุดของที่เท้าแขนได้พอดี

     7.เพื่อความ คล่องตัวในการทำงาน ขาเก้าอี้ทำงานจึงนิยมเป็นแบบแกนกลาง แยกออกมาเป็นแฉก 5 หรือ 6 แฉก และมีล้อ เก้าอี้อาจมีอุปกรณ์เสริม เช่นอุปกรณ์เพื่อปรับความสูงต่ำของเก้าอี้ อุปกรณ์ปรับความยืดหยุ่นของที่นั่งแพนักพิง เป็นต้น 

 

เก้าอี้พักผ่อน 

        เก้าอี้ พักผ่อนเป็นเก้าอี้ที่นั่งสบายที่สุดในบรรดาเก้าอี้ทั้งหมด เรามักใช้งานเก้าอี้นี้เป็นเวลานาน ๆ หลายชั่วโมง ส่วนใหญ่จะเป็นเก้าอี้ที่บุนวม เก้าอี้รับแขก รวมไปถึงเก้าอี้กึ่งนั่งกึ่งนอน และเก้าอี้นอน


     1.ความสูงของที่นั่ง ต้องมีความสัมพันธ์กับมุมเอียงของพนักพิงเสมอ ถ้าที่นั่งสูงจากระดับพื้นน้อย พนักพิงจะต้องทำมุมเอียงลงระนาบกับพื้นมากขึ้น

     2.พนักพิง ควรทำมุมเอียงตั้งแต่ 110-180 องศากับแนวราบ

     3.ความสูงของพนักพิง ควรมีความสูงไม่ต่ำกว่าบ่าหลังหรือช่วงไหล่หลัง

     4.ความกว้างของที่นั่ง ควรมีความกว้างประมาณ 480-600 มิลลิเมตร ต่อคนหนึ่งคน

     5.ความลึกของที่นั่ง ควรมีความยาวตั้งแต่ด้านหลังของหัวเข่าถึงด้านหลังสุดของกระดูกเชิงกราน เมื่อวัดจากร่างกายขณะนั่งตัวตรง

     6.ที่เท้าแขน ควรมีความสูงจากที่นั่งประมาณ 200-250 มิลลิเมตร เพื่อให้แขนทอดยาวไปตามลำตัวได้พอดีและสามารถหมุนแขนได้อย่างธรรมชาติ

 

ความคิดเห็น

วันที่: 01-08-2021

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0