Support
chairrich
099-4265498 **** HOT LINE: 02-922 9933
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

วิธีการชำระเงิน

chairrich

 เลขที่บัญชี
365 221 237 8
 ชื่อธนาคาร
ไทยพาณิชย์
 ชื่อบัญชี
Ratikarn S.
 ชนิดบัญชี
ออมทรัพย์
 สาขาของธนาคาร
เซ็นทรัล รัตนธิเบศร์

1.  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัล รัตนธิเบศร์  เลขที่บัญชี  365 221 237 8 

      ชื่อบัญชี Ratikarn S. ประเภท ออมทรัพย์

 

2. ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเตาปูน เลขที่บัญชี 750 214 513 9

      ชื่อบัญชี Ratikarn S. ประเภท ออมทรัพย์

 

3. ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาลุมพินี เลขที่บัญชี 124 411 107 4

     ชื่อบัญชี Ratikarn S. ประเภท ออมทรัพย์