Support
chairrich
099-4265498 **** HOT LINE: 02-922 9933
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

รู้จักหนังแท้

frontierchair@gmail.com | 31-10-2557 | เปิดดู 2286 | ความคิดเห็น 0

หนังแท้

 

หนังแท้คือหนังที่ได้จากสัตว์ เช่น หนังวัว หนังกระบือ หนังจระเข้เป็นต้น ที่เหมาะสำหรับที่จะนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ เช่น เก้าอี้  ก็จะเป็นหนังวัวหรือหนังกระบือ เพราะจะมีราคาที่ถูกกว่าหนังประเภทอื่น อีกทั้งยังหาได้ง่าย ทำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ง่าย มีความสวยงามและคงทน

หนังสัตว์ที่นำเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้นจะผ่านกระบวนการฟอกมาก่อนแล้ว ผลที่ได้จากการฟอกนั้นก็จะได้ตามสภาพของหนังที่ได้ฟอก ถ้าบริเวณใดมีแผลหลังจากที่ได้ทำการฟอกมาแล้วและไม่ได้ทำการกลบแผล แผลก็จะยังอยู่ในสภาพใกล้เคียงอย่างเดิม ซึ่งตามกระบวนการผลิตก็อาจจะมีการเจียรหรือผ่าออกไป ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเพื่อให้มีความสวยงามเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด ซึ่งกรรมวิธีการผลิตนั้น ก็จะมีต่างๆ กันใน 3 รูปแบบคือ

  1. Full Grain : หรือที่เรียกกันว่า หนังผิว คือหนังสัตว์ที่ไม่ผ่านการเจียรผิวหรือผ่าหน้าหนังออกไป ดังนั้นสภาพของหนังจะยังคงใกล้เคียงกับสภาพผิวจริงมากที่สุด สภาพหนังก่อนทำการฟอกเป็นอย่างไรหลังการฟอกก็จะยังคงเป็นอย่างเดิม ผิวที่ได้ก็จะให้สัมผัสที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด
  2. Corrected Grain : หนังผิวที่ผ่านกระบวนการกลบแผล คือจะมีการกลบแผลที่ผิวของหนังโดยการใช้การเจียรที่ผิวหน้าของหนังเบาๆ ทำให้ขนสั้นลงเรียบเนียนขึ้น อาจจะมีการอัดลายเพื่อช่วยให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น แต่การสัมผัสก็จะให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติน้อยลง
  3. Suede : หนังกลับ เป็นหนังที่ผ่านกระบวนการผ่าให้ลึกลงไปในชั้นผิว หนังประเภทนี้สามารถที่จะหลบเลี่ยงแผลได้เกือบทั้งหมด บางส่วนที่เป็นแผลลึกก็อาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้าง ลักษณะของผิวที่ได้จะเป็นขนฟู ผิวสัมผัสดี เพียงแต่ไม่มีผิวหน้าของหนังอยู่

ความคิดเห็น

วันที่: 26-09-2022

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0